Projekty Unijne 2014 - 2020

Program sektorowy „INNOSTAL” w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R ” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

   Projekt nr POIR.01.02.00-00-0208/17 „Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania blach cienkich o kontrolowanych stanach naprężeń z odpadów poprodukcyjnych ze stali konstrukcyjnych walcowni blach”

ncbr logo z czerwonym napisem logo rp2

Czytaj więcej: Projekt nr POIR.01.02.00-00-0208/17

Projekt nr RPSL.03.03.00-24-04FB/18-000

"Opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego usprawniającego procesy logistyczne, handlowe i technologiczne"

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
 
 
Logaunia

     

 

Czytaj więcej: Projekt nr RPSL.03.03.00-24-04FB/18-005

Projekt nr RPSL.01.02.00-24-0479/19

"Demonstrator technologii zarządzania logistyką wielkogabarytowych kręgów blach z udziałem technik sztucznej inteligencji"

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 
 
Logaunia

     

 

Czytaj więcej: Projekt nr RPSL.01.02.00-24-0479/19

Podkategorie

2021  Dar Stal