Projekty Unijne 2014 - 2020

 

 Projekt nr POIR.01.02.00-00-0208/17 „Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania blach cienkich o kontrolowanych stanach naprężeń z odpadów poprodukcyjnych ze stali konstrukcyjnych walcowni blach”

 

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania blach cienkich o kontrolowanych stanach naprężeń z odpadów poprodukcyjnych ze stali konstrukcyjnych walcowni blach. Zakłada się, że w oparciu o nową technologię, wytwarzane będą wyroby o wysokiej płaskości i ograniczonym stanie naprężeń wewnętrznych, przeznaczone dla odbiorców przemysłu samochodowego, maszynowego, itd. W ramach projektu planuje się wykonanie pilotażowej linii produkcyjnej z prostownicą naciągową.

Okres realizacji projektu: 01.07.2018 – 30.06.2021

Całkowity koszt realizacji projektu: 8 538 195,27 PLN

Dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 5 261 278,65 PLN

 

 

 

 

PRZETARGI 

 

Wykonanie przebudowy oraz aktualizacji strony internetowej firmy DAR STAL Dariusz Zaława

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe 1

Zapytanie ofertowe 2

Zapytanie ofertowe 3

Zapytanie ofertowe 4

Zapytanie ofertowe 5

Zapytanie ofertowe 6

Zapytanie ofertowe 7

 

Formularz ofertowy Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 1

Formularz ofertowy Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 2

Formularz ofertowy Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 3

Formularz ofertowy Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 4

WYNIKI PRZETARGU 

na przeprowadzenie prac badawczo - rozwojowych

 

 wynik przetargu na przeprowadzenie prac badawczo rozwojowych

 

 

Zakup materiałów do Badań - blacha stalowa w kręgach z wadami

Zapytanie ofertowe

Zakup materiałów do badań blacha stalowa w kręgach z wadami 1

Zakup materiałów do badań blacha stalowa w kręgach z wadami 2

Zakup materiałów do badań blacha stalowa w kręgach z wadami 3

Zakup materiałów do badań blacha stalowa w kręgach z wadami 4

Zakup materiałów do badań blacha stalowa w kręgach z wadami 5

Zakup materiałów do badań blacha stalowa w kręgach z wadami 6

Zakup materiałów do badań blacha stalowa w kręgach z wadami 7

Zakup materiałów do badań blacha stalowa w kręgach z wadami 8

Zakup materiałów do badań blacha stalowa w kręgach z wadami 9

Zakup materiałów do badań blacha stalowa w kręgach z wadami 10

Zakup materiałów do badań blacha stalowa w kręgach z wadami 11

 Zakup materiałów do badań blacha stalowa w kręgach z wadami 12

 

Przeprowadzenie Prac Badawczo-Rozwojowych

Zapytanie ofertowe

 

 

przeprowadzenie prac badawczo rozwojowych zapytanie ofertowe 2

przeprowadzenie prac badawczo rozwojowych zapytanie ofertowe 3

przeprowadzenie prac badawczo rozwojowych zapytanie ofertowe 4

przeprowadzenie prac badawczo rozwojowych zapytanie ofertowe 5

 

przeprowadzenie prac badawczo rozwojowych zapytanie ofertowe 6

przeprowadzenie prac badawczo rozwojowych zapytanie ofertowe 7

 

przeprowadzenie prac badawczo rozwojowych zapytanie ofertowe 8

przeprowadzenie prac badawczo rozwojowych zapytanie ofertowe 9

przeprowadzenie prac badawczo rozwojowych zapytanie ofertowe 10

przeprowadzenie prac badawczo rozwojowych zapytanie ofertowe 11

przeprowadzenie prac badawczo rozwojowych zapytanie ofertowe 12

 

Dostawa Urządzenia do prostowania naciągowego

 

Wynik przetargu na urządzenie do prostowania naciagowego

Urządzenie do prostowania naciągowego 1

Urządzenie do prostowania naciągowego 2

Urządzenie do prostowania naciągowego 3

Urządzenie do prostowania naciągowego 4

Urządzenie do prostowania naciągowego 5

Formularz ofertowy Urzadzenie do prostowania naciagowego 1

Formularz ofertowy Urzadzenie do prostowania naciagowego 2

Formularz ofertowy Urzadzenie do prostowania naciagowego 3

Formularz ofertowy Urzadzenie do prostowania naciagowego 4

 


 

 Dostawa Wycinarki Laserowej

 

Wynik przetargu na zakup wycinarki laserowej

Zapytanie ofertowe dostawa wycinarki plazmowej 1

Zapytanie ofertowe dostawa wycinarki plazmowej 2

Zapytanie ofertowe dostawa wycinarki plazmowej 3

Zapytanie ofertowe dostawa wycinarki plazmowej 4

Zapytanie ofertowe dostawa wycinarki plazmowej 5

 

Dostawa wycinarki plazmowej formularz ofertowy 1

Dostawa wycinarki plazmowej formularz ofertowy 2

 

Dostawa wycinarki plazmowej formularz ofertowy 3

 

Dostawa wycinarki plazmowej formularz ofertowy 4


wynik przetarguZapytanie ofertowe Usługi badawcze i rozwojowe 1

strona 2

Zapytanie ofertowe Usługi badawcze i rozwojowe 3

Zapytanie ofertowe Usługi badawcze i rozwojowe 4

Zapytanie ofertowe Usługi badawcze i rozwojowe 5

Zapytanie ofertowe Usługi badawcze i rozwojowe 6

Projekt nr RPSL.03.03.00-24-04FB/18-005

"Opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego usprawniającego procesy logistyczne, handlowe i technologiczne"

 

inteligentny rozwoj   Slaskie Pozytywna energia  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

 

 

 

2021  Dar Stal