Projekty Unijne 2014 - 2020

 

Projekt nr RPSL.03.03.00-24-04FB/18-000

"Opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego usprawniającego procesy logistyczne, handlowe i technologiczne"

 

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologii informatyczno - komunikacyjnych do zarządzania produkcją, technologią i zapasami meteriałowymi wraz z opracowaniem modułów dla poprawy współpracy z klientami na bazie systemu ERP VENDO funkcjonującym w firmie DAR STAL. Wdrożenie projektu skróci czas realizacji zamówień, pozwoli na ograniczenie kosztów mareriałowych i energetycznych, poprawę jakości i wydajności pracy.

Okres realizacji projektu: 01.05.2019 – 30.04.2020

Całkowity koszt realizacji projektu: 1 057 668 PLN

Dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 411 800 PLN

 

 

Usługa doradcza - wdrożenie polityki bezpieczeństwa sieciowego

 

Polityka bezpieczeństwa sieciowego wynik

 

Wdrozenie polityki bezpieczenstwa sieciowego 1

 

Wdrozenie polityki bezpieczenstwa sieciowego 2

 

Wdrozenie polityki bezpieczenstwa sieciowego 3

 

Wdrozenie polityki bezpieczenstwa sieciowego 4

 

Wdrozenie polityki bezpieczenstwa sieciowego 5

 

Wdrozenie polityki bezpieczenstwa sieciowego 6

 

Wdrozenie polityki bezpieczenstwa sieciowego 7

 

Wdrozenie polityki bezpieczenstwa sieciowego 8

 

Do pobrania: Formularz ofertowy - wdrożenie polityki bezpieczeństwa sieciowego

 

 

Usługa doradcza - opracowanie zasad przetwarzania, przechowywania i zabezpieczenia danych osobowych

 

 

RODO WYNIK 

 

 rodo zapytanie 1

 

rodo zapytanie 2

 

rodo zapytanie 3

 

rodo zapytanie 4

 

rodo zapytanie 5

 

Usluga doradcza opracowanie zasad przetwarzania przechowywania i zabezpieczania danych osobowych 6

 

Usluga doradcza opracowanie zasad przetwarzania przechowywania i zabezpieczania danych osobowych 7

Usluga doradcza opracowanie zasad przetwarzania przechowywania i zabezpieczania danych osobowych 8 

Usluga doradcza opracowanie zasad przetwarzania przechowywania i zabezpieczania danych osobowych 9

 

Do pobrania: Formularz ofertowy - opracowanie zasad zabezpieczenia danych

 

 

 

Usuga doradcza - reengineering procesów biznesowych

 

REENGINEERING WYNIK

 

 Reengineering 1

 

Reengineering 2


Reengineering 3


Reengineering 4


Reengineering 5


a4faca71d7274f0c9c864f7dcae688a8 5
a4faca71d7274f0c9c864f7dcae688a8 6
a4faca71d7274f0c9c864f7dcae688a8 7

 

Do pobrania: Formularz ofertowy - usługa reengineering

 

Usługa doradcza - opracowanie projektu funkcjonalno-technicznego

 

Proojekt funkcjonalno techniczny wynik

 

Projekt funkcjonalny 1

Projekt funkcjonalny 2

Projekt funkcjonalny 3

Projekt funkcjonalny 4

Projekt funkcjonalny 5

Projekt funkcjonalny 6

Projekt funkcjonalny 7

Projekt funkcjonalny 8

Do pobrania: Formularz ofertowy - usługa projekt funkcjonalno - techniczny

2021  Dar Stal