Projekty Unijne 2014 - 2020

 

Projekt nr RPSL.01.02.00-24-0479/19

"Demonstrator technologii zarządzania logistyką wielkogabarytowych kręgów blach z udziałem technik sztucznej inteligencji"

 

Celem projektu jest realizacja prac B+R zmierzających do opracowania autonomicznego systemu logistyki wielogabarytowych blach stalowych z udziałem sztucznej inteligencji. System będzie zarządzał obiegiem stalowych kręgów o masie od 3 do 25 t, szeokościach od 1000 do 2000 mm i średnicy do 2000 mm. Wynikiem projektu będzie opracowanie, budowa i uruchomienie linii demonstracyjnej.

 

Okres realizacji projektu: 01.04.2020 – 30.03.2022

Całkowity koszt realizacji projektu: 8 259 845,31 PLN

Dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 5 467 289,06 PLN

 

 

 

2021  Dar Stal